Política de privacidade

Responsable do tratamento de datos

A persoa titular do sitio e responsable do tratamento de datos é Xoana Pousa Dorado, con DNI 54126616A, para contactar podes utilizar a dirección de correo electrónico elcuchicorreo@gmail.com.

Finalidade do tratamento de datos

No sitio web, existen uns apartados específicos onde podes anotar os teus datos para recibir información sobre actualizaciones de pedidos ou para o pagamento dos mesmos. A información será xestionada de forma totalmente confidencial.

Os datos almacenaranse mentraes exista previsión do seu uso para o fin polo que foron recabados.

Non se realizan tomas de decisións automatizadas cos teus datos.

A web pode utilizar cookies, consulta a política de cookies.

Lexitimación do tratamento de datos

O uso dos teus datos realizase porque das o teu consentimento para usar os que nos proporcionas nos formularios para un uso específico indicado en cada un deles. Os teus datos so son necesarios para os usos concretos polos que foron solicitados, se non nolos facilitas, esos servizos non son posibles.

Transferencias e cesións de datos

Existe un compromiso firme de que os datos proporcionados a cUcHi wEb, non serán vendidos ni cedidos a terceiras persoas sin o previo consentimento do interesado baixo ningún concepto ou circunstancia, salvo consentimento expreso ou obriga legal.

O sitio web contén enlaces cara sitios web de terceiros. cUcHi wEb non se fai responsable polas políticas e prácticas de privacidade destes outros sitios.

Dereitos das persoas interesadas

Tes o dereito de acceder á información que sobre a túa persoa está almacenada na base de datos, rectificala se existira algunha errata, suprimila, limitala, oponerte ao seu tratamento e retirar o teu consentimento se ese é o teu desexo. Para iso simplemente debes escribir un mail á dirección de correo electrónico elcuchicorreo@gmail.com onde atendereite para calquera consulta, comentario ou aclaración requerida ao respecto.

Para maior información sobre temas relacionados, o sitio de referencia na Red española é a Axencia de Protección de Datos, onde tes dereito a reclamar.